Инструкции педагогическим работникам

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/

Как работать с сервисом Как работать с сервисом Skyes School: https://mo73.ru/upload/images/distan/pamy.pdf